Webbtjänster som säljer webbtjanster
Taltips
Taltips
Taltips erbjuder tusentals färdigskrivna tal för alla möjliga typer av tillfällen. Taltips erbjuder någo så unikt som tal till bröllop, begravning, examen med mera. Du kan också beställa tal som skrivs på begäran efter att information hämtats in från dig angående de personer och händelser som ska beröras i talet.

Övriga webbtjänster

Håller du inte med om att någon av de ovanstående butikerna faktiskt säljer webbtjanster? Påpeka gärna om någon butik hamnat fel.