Om Köpa.se


Köpa.se är en webbsida med köpguider, en butikkatalog och en sökmotor för produkter man kan köpa på nätet. Produkterna och butikerna är till allra största delen från den svenska delen av webben och de internationella butikerna som finns representerade är butiker som levererar till Sverige och marknadsför sig mot den svenska marknaden.

Köpa.se ämnar hjälpa besökarna att hitta och välja produkter genom att ge konkreta råd och ge konkreta rekommendationer. Vi vill hjälpa besökaren genom att lyfta fram vissa produkter men samtidigt visa hela utbudet.

Sidan drivs och ägs av Wall Cloud Productions AB och frågor om sidan kan ställas på info@kopa.se. Frågor om annonsering eller om du vill ha din e-butik inkluderad på sidan kan ställas till annonsera@kopa.se.

Om du har frågor eller klagomål på innehållet på sidan, tex om du driver en e-butik som porträtteras på sidan. Läs då gärna vår ansvarsfriskrivning för instruktioner om du hur går tillväga.