Brocc logo

Brocc är en marknadsplats där privatpersoner kan utbyta finansiella tjänster. Brocc erbjuder också inlåning, utlåning och försäkring till privatpersoner i Sverige och Finland. Brocc arbetar för att kunna erbjuda sina kunder värdeskapande och rättvisa finansiella tjänster genom moderna lösningar.

Webbsida: https://brocc.se