Läkarmissionen logo

Läkarmissionen arbetar sedan mer än 50 år tillbaka aktivt med olika typer av biståndsarbete. Dessa insatser är möjliga dels tack vare engagerade människor på plats, dels tack vare organisationens många givare. När man skänker bidrag till Läkarmissionen får man, utöver ett lite bättre samvete, månatliga rapporter om vilka projekt som pågår för tillfället.

Webbsida: https://www.lakarmissionen.se/