Webbtjänster som erbjuder outsourcing-tjänster
Freelancer.com
Freelancer.com
Freelancer.com är en av de största och mest kända förmedlarna av outsourcing-uppdrag. Här kan man både anlita frilansare och få jobb som frilansera i en smidig och pålitlig miljö. En tjänst du absolut bör överväga om du vill börja outsourca uppgifter över nätet.

Övriga webbtjänster

Håller du inte med om att någon av de ovanstående butikerna faktiskt säljer outsourcing-tjänster? Påpeka gärna om någon butik hamnat fel.