Falck logo

Falck är Nordens största entreprenör i personvårds- och räddningstjänster hos såväl myndigheter som företag. Under mer än 100 år har Falck förebyggt olyckor, sjukdom och nödsituationer. Genom alla deras affärsområden löper en gemensam vilja att hjälpa folk som en röd tråd.

Webbsida: https://www.falck.com/